AEB en Inashco tekenen samenwerkingsovereenkomst

Jaap Pranger (AEB) en rechts Arno La Haye (Inashco) / fotograaf: Lotte Dijkstra

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) te Amsterdam en Inashco gaan de recycling van bodemassen verder optimaliseren.

Op 5 juli j.l hebben AEB en Inashco een vervolg gegeven aan de eerder gesloten intentieverklaring om in samenwerking met de TU Delft een project te starten waarbij het uitgangspunt is om de minerale bodemasfractie maximaal nuttig toe te passen. AEB en Inashco gaan nu de eerste fase van dit project realiseren en Inashco’s ADR technologie plaatsen op het terrein van AEB. Bij de op te richten ADR-installatie zal naast de verbeterde non ferro terugwinning de nadruk komen te liggen op verbetering van de kwaliteit van de minerale restfractie.

In de komende weken zullen alle technische details worden uitgewerkt en de verwachting is dat de ADR installatie tegen het eind van het jaar op het terrein van AEB geplaatst zal gaan worden.

De TU Delft en AEB ontwikkelden al eerder een deel van de technologie om de fijne fractie van bodemassen te behandelen. De destijds ontwikkelde en gepatenteerde technologie zal in combinatie met Inashco’s ADR technologie leiden tot nieuwe toepassingsmogelijkheden van bodemasmineralen. “Een project in het hart van onze Greendeal ambities om tot volledig hergebruik van bodemassen te komen”, aldus Jaap Pranger, directeur operationele en commerciële zaken AEB.