Advocaat Monique Hennekens werkt aan herziene versie boek ‘Privacy in de afvalindustrie’

Er komt een complete herziene versie van ‘Privacy in de afvalindustrie’. Auteur, advocaat Monique Hennekens, publiceert vanaf volgende week op het Waste Insight-blog de eerste sneak peaks van de posts die in haar boek worden opgenomen. ‘De eerste uitgave is van mei vorig jaar. De onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn geschreven voor de invoering van de AVG – de Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei 2018 van kracht werd. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en tekent zich steeds duidelijker af hoe de AVG wordt toegepast, hoe de Autoriteit Persoonsgegevens er mee omgaat en waar de prioriteiten van de toezichthouder liggen’, vertelt Monique Hennekens desgevraagd. Ze merkt in haar advocatenpraktijk dat veel organisaties worstelen hoe ze de AVG concreet moeten invullen. ‘Vaak ontbreken processen om bijvoorbeeld tijdig te reageren op een verzoek om inzage in persoonsgegevens of het melden van een datalek. Het halen van de daarvoor gestelde deadlines is cruciaal’, benadrukt ze. ‘Anders bestaat de kans dat de AP handhaaft of de betrokkene een procedure start.’….lees verder