Aanbesteding: Aanschaf 1 Inzamelvoertuig afval

Stopzetting van de procedure

Aanbestedende dienst: ABG-organisatie

Omschrijving: Het onderwerp van de aanbesteding betreft een opdracht te verstrekken voor de levering en onderhoud van één (1) huisvuil inzamelvoertuig inclusief opbouw ten behoeve van de afvalinzameling. Daarnaast neemt de ABG-organisatie de optie op binnen deze aanbesteding om mogelijk één (1) inzamelvoertuigen in te ruilen….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.