Aankondiging van een gegunde opdracht: Afvalverwijdering

Aanbestedende dienst: Onderwijsstichting MOVARE

Omschrijving: De opdracht heeft betrekking op de inzameling van de volgende afvalstromen:
• Restafval;
• Papier/ karton;
• PMD (plasic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken)….lees verder

Bron: Aanbestedingskalender 17-12-2018 11:34

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.