Aandeelhouders stimuleren ontwikkeling Twence tot Euregionaal duurzaamheidsbedrijf

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 december is besloten dat Twence zich verder zal ontwikkelen als euregionaal duurzaamheidsbedrijf.

Twence is producent van duurzame energie en grondstoffen. De intensievere rol als Euregionaal duurzaamheidsbedrijf past naadloos in de reeds ingezette strategische koers. De aandeelhouders van Twence verwachten dat de onderneming nieuwe activiteiten ontwikkelt die een substantiële bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de aandeelhoudende gemeenten. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij regionale initiatieven, zoals de Twentse Energie Strategie, de Agenda van Twente, Mineral Valley Twente en Afvalloos Twente. Concreet betekent dit dat Twence onderzoek zal doen naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld luierrecycling, asbestverwerking en het realiseren van grootschalige zonneparken.

Aandeelhouderschap Stadt Münster
Ook wordt verdere uitvoering gegeven aan de gefaseerde toetreding van de stad Münster als aandeelhouder van Twence. De aandeelhouders hebben nogmaals onderstreept de toetreding, die de Euregionale samenwerking versterkt, vol vertrouwen tegemoet te zien.

Uittreding aandeelhouders
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april van dit jaar, hebben de gemeenten Almelo en Oldenzaal aangegeven hun aandelen in Twence te willen verkopen. Beide gemeenten zijn op dit moment in gesprek met medeaandeelhouders die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aankoop van extra aandelen. Een meerderheid van de aandeelhouders vindt het op dit moment niet wenselijk dat aandelen worden ingekocht door de onderneming zelf.