Aanbesteding voor inzamelvoertuigen & containers

Aanbestedende dienst: Gemeente Amstelveen

Omschrijving: De gemeente schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor vier percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit….lees verder

Bron: Aanbestedingskalender 08-01-2019 17:37

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.