Aanbesteding: voor het afvoeren en de verwerking van rijksafval

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst/instantie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Omschrijving: Categoriemanagement op Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, als onderdeel van de categorie Consumptieve Dienstverlening, behelst de verwijdering en verwerking van de generieke afval- en reststromen van de Rijksoverheid. De opdracht betreft het inzamelen, vervoeren en verwerken hiervan. Aan onderhavige aanbesteding nemen de volgende diensten deel: Belastingdienst (incl. DRZ), Dienst Justitiële….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.