Aanbesteding: Verwerking van de rijksbrede Monostroom GFT

De Rijksoverheid gaat haar afvalstromen rechtstreeks aanbesteden in de markt.
De aanbesteding GFT is gepubliceerd:

Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtomvang van 480.940 kg.

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met één marktpartij die gedurende de looptijd de verwerking van de Monostroom GFT uitvoert. De ambitie is om al het aangeboden GFT terug te brengen als nuttige toepassing zoals benoemd in de afval hiërarchie LAP3….lees verder


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.