Aanbesteding: Verwerking van de rijksbrede monostroom Bouw/sloop

Stopzetting van de procedure

Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met één marktpartij die gedurende de looptijd de verwerking van de Monostroom bouw/sloop uitvoert. De ambitie is om al het aangeboden afval terug te brengen als nuttige toepassing zoals benoemd in de afval hiërarchie LAP3….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.