Aanbesteding: Verwerking GFT Omrin

Aanbestedende dienst: Omrin – Afvalsturing Friesland NV

Omschrijving: De opdracht bestaat uit het verwerken (composteren, of vergisten en composteren) van GFT afkomstig uit het OMRIN verzorgingsgebied. De gunningscriteria en weging van de criteria wordt beschreven in de bijgevoegde documenten….lees verder

Bron: Tenderned 25-03-2020 16:44

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.