Aanbesteding: Transport en verwerking van diverse deelstromen van de milieustraat

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Aanbestedende dienst/instantie: RAD Hoeksche Waard

Naam van de contractant/concessiehouder: Renewi Nederland B.V.

Omschrijving: Transport en verwerking van diverse deelstromen van de milieustraat. Transport van 8 deelstromen. Verwerking van 7 deelstromen. Optioneel: transport en verwerking van 3 deelstromen….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.