Aanbesteding: Levering van GFE(T)-zuilen aan Midwasteleden

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanbestedende dienst: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.

Naam van de contractant: DBI Containerservice B.V.

Omschrijving: ​​​​​​De opdracht omvat het leveren van GFE(T)-zuilen conform de overeengekomen specificaties. Doel van de aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één (1) leverancier voor de duur van twee jaar jaar, met een optie tot verlenging met….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.