Aanbesteding: Levering PMD inzamelzakken

Aanbestedende dienst: RAD HW B.V.

Omschrijving: De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor het leveren van 60 liter inzamelzakken met trekbandsluiting voor de afvalstroom PMD van inwoners in het verzorgingsgebied van de opdrachtgever….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.