Aanbesteding: Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst/instantie: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Omschrijving: Aanschaf van 2300 ondergrondse containers, 1050 betonputten, 850 IRDC systemen, inclusief plaatsing. De genoemde aantallen zijn de verwachte aantallen voor een periode van 6 jaren….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.