Aanbesteding: Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst/instantie: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Omschrijving: Aanschaf van 2300 ondergrondse containers, 1050 betonputten, 850 IRDC systemen, inclusief plaatsing. De genoemde aantallen zijn de verwachte aantallen voor een periode van 6 jaren….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.