Aanbesteding: leveren van minicontainers

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt

Naam van de contractant: SSI Schäfer B.V.

Omschrijving: De gemeente Oldambt wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van minicontainers inclusief identificatiechips. Deze opdracht ziet enkel op nalevering van containers, er vindt geen bulk levering plaats….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.