Aanbesteding: Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen

Aanbestedende dienst: Gemeente Venray

Omschrijving: Inzameling en transport van huishoudelijke afvalstromen. Verwerking van de fracties glas en luiers. Verstrekken van emballage en de verwerking voor MAS. Leveren van inzamelmiddelen (mini- en verzamelcontainers). Containermanagement en beheer….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.