Aanbesteding: Inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval en textiel

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanbestedende dienst: Gemeente Oude IJsselstreek

Omschrijving: De opdracht omvat het inzamelen van al het grof huishoudelijk afval (bruikbaar en niet herbruikbaar) in de gemeente Oude IJsselstreek bij huishoudens en gebruikers van overige percelen die afvalstoffenheffing betalen, met een kringlooprendement van minimaal 80% (op basis van gewicht, product- en….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.