Aanbesteding: Inzameling en verwerking oud papier en karton van huishoudens

Aanbestedende dienst: Gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Omschrijving: Deze leidraad betreft de aanbesteding voor de Inzameling en verwerking oud papier en karton van de huishoudens in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul met aanbestedingskenmerk VIA2018064TH. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. De aanbesteder laat zich tot en met de definitieve gunning vertegenwoordigen door de rechtspersoon naar publiek recht genaamd ‘gemeente Maastricht’. De contracten worden aansluitend per gemeente afgesloten….lees verder

Bron: Tenderned 16-01-2019 17:03

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.