Aanbesteding: Inzamelen glas, PBD en KGA

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst/instantie: gemeente Westland

Omschrijving: De gemeente Westland is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomsten af te sluiten voor de inzameling, transport en eventuele verwerking van de huishoudelijke afvalstromen….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.