Aanbesteding: de afvoer en verwerking van twee afvalstromen van het gemeentelijk milieupark

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanbestedende dienst: Gemeente Peel en Maas

Naam van de contractant: M. van Happen Transport B.V.

Omschrijving: De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot overeenkomsten met ondernemingen, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in dit document de navolgende afvalstromen van het milieupark Peel en Maas afvoeren en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwerken of laten verwerken: – Grof huishoudelijk afval (= Perceel 1) – A/B-hout (= Perceel 2) De….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.