Aanbesteding: Afvoeren- & be-/verwerken- & vermarkten van (grondstoffen uit) AEC bodemas

Aanbestedende dienst: AEB Amsterdam

Omschrijving: Met deze Europese aanbesteding, waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt gevolgd, heeft AEB tot doel het sluiten van een overeenkomst voor o.a. het afvoeren, het be-/verwerken en het vermarkten van (grondstoffen uit) AEC bodemas. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en kan tweemaal met twee jaar verlengd worden. Het volume ruwe bodemas bedraagt op jaarbasis circa 350.000 ton….lees verder

Bron: Tenderned 07-02-2019 10:18

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.