Aanbesteding: Afvalstromen

Aanbestedende dienst: Gemeente Oosterhout

Omschrijving: Voor het verwerken van afvalstromen van de milieustraat wil de gemeente Oosterhout per perceel een raamovereenkomst sluiten met een betrouwbare dienstverleners op basis van de in dit programma van eisen omschreven eisen en voorwaarden….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.