Aanbesteding: Afval-dienstverlening

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst: STC-Group

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil middels deze aanbesteding een overeenkomst sluiten ten behoeven van de dienstverlening op het vlak van de afvalinzameling. Vanaf de start van de dienstverlening wil STC Group samen met opdrachtnemer in overleg om de huidige situatie te innoveren, te verbeteren en te verduurzamen….lees verder

Bron: tenderned.nl

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.