Renewi probeerde met een kort geding de aanbesteding van de gemeente Rotterdam aan Peute te betwisten. De rechtbank oordeelde echter dat Renewi voornamelijk onjuiste veronderstellingen in hun argumentatie had.

Dit is het oordeel van de Rechtbank van Rotterdam naar aanleiding van een kort geding op 21 april tussen de gemeente Rotterdam en Peute enerzijds, en Renewi anderzijds. Vorig jaar heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven voor oud papier en karton (OPK) van ruim 12 kton in twee percelen. Peute werd gekozen als winnaar, tot verbazing van de andere inschrijver, Renewi. Renewi verzorgt nu de opdracht voor Rotterdam, nadat ze deze in 2018 als enige inschrijver toegewezen kregen. Ook in 2014 had Renewi de aanbesteding al gewonnen.

Renewi had waarschijnlijk verwacht dat ze dit jaar opnieuw de aanbesteding zouden winnen en volgens hen voldoet de inschrijving van Peute niet aan het Programma van Eisen. Renewi begreep bijvoorbeeld dat Peute gebruik zou maken van een afzetlocatie die niet van Peute zelf is, maar van Van Leeuwen Recycling. Van Leeuwen Recycling beschikt echter niet over de vereiste certificeringen die in de aanbestedingsdocumentatie worden genoemd. Bovendien zou de afzetlocatie niet geschikt zijn voor de opslag van de benodigde hoeveelheid OPK, omdat er een maximum van 10 ton geldt. Daarnaast is er op basis van de vergunning van Van Leeuwen een maximaal geluidsniveau en het aantal vereiste transportbewegingen voor de aan- en afvoer zou dit niveau snel overschrijden.

Onjuiste veronderstellingen
De rechtbank merkt op dat Renewi hun argumenten heeft gebaseerd op het feit dat Van Leeuwen bepaalde delen van de opdracht namens Peute zal uitvoeren. Deze bewering van Renewi houdt echter geen stand, omdat uit het beschrijvende document volgt dat de inschrijver moet voldoen aan de genoemde kwaliteitsnormen. Een ingeschakelde derde partij moet alleen voldoen aan de uitvoeringseisen voor specifieke werkzaamheden als die partij daadwerkelijk werkzaamheden zal verrichten. Peute en de gemeente hebben aangegeven dat Peute alle werkzaamheden zelf zal uitvoeren en slechts een loods van Van Leeuwen zal huren. Daarom wordt Van Leeuwen niet beschouwd als een ‘derde partij’ in het beschrijvende document. De voorzieningenrechter ziet geen reden om hieraan te twijfelen.

Lees hier de uitspraak: vonnis 653392