Aalsmeer kiest Omrin voor verwerking huishoudelijk restafval

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Aalsmeer unaniem ingestemd met de inbesteding van nascheiding en verwerking van het huishoudelijk restafval door Omrin, het betreft circa 6.450 ton restafval.

Meerlanden verzorgt de inzameling, Omrin zorgt voor de ‘rest’. Dat betekent concreet de verwerking van het huishoudelijk restafval, deels door het om te zetten in herbruikbare grondstoffen en het deel dat dan nog overblijft wordt door verbranding omgezet in duurzame energie. Het vervoer naar de verwerkingsinstallaties in Heerenveen en Harlingen vindt op een duurzame manier plaats. Omrin rijdt vooral met voertuigen op groengas, geproduceerd uit organisch restafval. Schoner, stiller en duurzamer.

Aanleiding
Het contract voor de verwerking van restafval met de AEB verloopt per 31 december 2022. Het doel was om per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst te hebben met een afvalverwerker voor de verwerking van het restafval, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk milieueffect. Daarbij viel de keuze op Omrin.