52e plaats KVK Innovatie Top 100, Mr. Fill BV

Huisafval is een wereldwijd probleem. Er wordt al veel gebruikgemaakt van ondergrondse containers – alleen al in Nederland zijn dat er 200.000 – maar toch zie je dat vaak meer containers nodig zijn en dat zwerfafval toeneemt. Door een pers aan de bestaande ondergrondse containers toe te voegen, kan er ineens vier keer zoveel afval in, bedacht Mr. Fill. De ondergrondse persmodule, genaamd Heavy Harry, is via distributeurs in 25 landen verkrijgbaar….lees verder

Bron: kvkinnovatietop100.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.