3.000 extra GFT-containers in Haarlem

Meer inwoners kunnen groente-, fruit- en tuinafval scheiden

Spaarnelanden voorziet in opdracht van de gemeente Haarlem voor de zomervakantie ruim 3.000 huishoudens van rolcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De gft-containers worden geleverd bij woningen die nog geen container hebben, maar hier wel geschikt voor zijn, zoals laagbouwwoningen met een (voor)tuin of achterom. Zo kunnen nog meer inwoners bijdragen aan een betere afvalscheiding en nuttig hergebruik van GFT-afval in Haarlem.

Huishoudelijk restafval in Haarlem bestaat nu qua gewicht nog voor 34% uit GFT-afval. Dat is zonde, want GFT is een waardevolle grondstof die hergebruikt kan worden als compost of biogas. Steeds meer Haarlemmers geven ook aan dat ze hun GFT willen scheiden. Met de extra containers is dit mogelijk.

Afvalscheidingspercentage naar 40%
Het afvalscheidingspercentage in Haarlem is op dit moment 37%. Door onder meer de uitrol van de extra GFT-containers kan dit percentage eind 2016 stijgen naar 40%.

Inzameling GFT bij hoogbouw
Voor een verdere verhoging van het afvalscheidingspercentage moet Haarlem aanzienlijk meer stappen nemen. Daarom heeft de gemeente een Strategisch Plan Afvalscheiding gemaakt. Dit plan bevat uitgangspunten voor het Haarlemse grondstoffenbeleid voor de periode 2016 tot en met 2022. In het plan staan onder meer mogelijkheden om in Haarlem ook groente- en fruitafval in te zamelen bij hoogbouw.

Registratie GFT-containers
Naast het uitzetten van extra GFT-containers brengt Spaarnelanden in opdracht van gemeente Haarlem ook alle huidige GFT-containers in kaart. Spaarnelanden gaat over op een elektronische administratie en registratie van de containers. Hiermee kan zij de dienstverlening aan de inwoners verbeteren en efficiënter werken. Inwoners ontvangen in week 21 t/m week 23 een brief met meer informatie hierover.