2017 succesvol jaar voor recycling verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen verwacht op basis van prognoses dat in 2017 77% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled is. Dat is opnieuw een groei (2016: 73%)  en het verwachte recyclingresultaat ligt hiermee ruim boven de Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laat Nederland hiermee de EU-doelstelling van 60% ver achter zich.

Toelichting:
Omdat bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval niet meer in China gerecycled kan worden vanwege de importban vanuit China, verwacht het Afvalfonds Verpakkingen een lichte daling van het recyclingpercentage voor kunststof verpakkingsafval. Het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval dat gescheiden wordt ingezameld via Plastic Heroes, werd altijd al in Europa gerecycled.

Verpakkingen in de circulaire economie
Recycling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Nederland behoort daarmee tot de Europese koplopers. De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie.

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die de verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij betalen hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daarmee de gemaakte kosten voor inzameling, verwerking en recycling vergoedt. Het verpakkende bedrijfsleven neemt hiermee duidelijk zijn verantwoordelijkheid.

Duurzaam verpakken
Het verdient uiteraard de voorkeur dat verpakkingen zo veel mogelijk recyclebaar zijn. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een verpakking die gemaakt is uit één materiaalsoort. Verduurzaming betekent ook het kleiner en lichter maken van verpakkingen. Het verpakkend bedrijfsleven werkt hier hard aan.

Daarnaast stimuleert het Afvalfonds Verpakkingen de recycling van verpakkingsafval: nieuwe, interessante recyclingtechnieken krijgen veel aandacht en er wordt gezocht naar nieuwe afzetmarkten voor gerecycled materiaal.