In 2013 nieuw record textielinzameling voor KICI

Textielinzamelaar KICI wist in 2013 haar hoogste inzamelvolume ooit binnen te halen. 11,5 miljoen kilo textiel haalde de organisatie op. En evenals voorgaande jaren kon de stichting weer meer dan een miljoen euro doneren aan het goede doel.

Kennis van duurzame textielverwerking

KICI heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis over textielrecycling. In Scandinavië is veel vraag naar duurzame textielverwerking. Een deel van de opgehaalde kleding kwam in 2013 dan ook uit Zweden, Finland en Denemarken. In deze landen verdwijnen nog elk jaar miljoenen kilo’s textiel in het restafval, net als in Nederland. Na aparte inzameling wordt textiel gesorteerd en opnieuw gedragen of gerecycled. Niet herdraagbaar textiel wordt vervezeld en als grondstof gebruikt voor nieuwe producten. Door innovaties op dit gebied, zoals de automatische sorteermachine, wordt gedoneerd textiel steeds beter geschikt als grondstof voor nieuwe kleding of andere producten.

Nederlanders gul met kleding

Nederland heeft een rijke traditie van kledingdonaties aan het goede doel. KICI vermarkt gedoneerde kleding op grote schaal en kan daardoor een substantiële bijdrage leveren aan het goede doel. Hoofdbegunstigde van KICI was ook in 2013 het Nederlandse Rode Kruis. Belangrijk uitgangspunt bij deze afvalstroom is het vochtvrij houden van het textiel. Samen met containerproducenten werkt KICI aan waterdichte containers. Producenten die voldoen aan de gestelde criteria, kunnen het KICI-Keur aanvragen. In 2013 werd het uitgereikt aan Bammens, Bauer, BWaste International, MCB Milieu en Techniek en V-Consyst. Door te innoveren blijft KICI de waarde van textiel optimaal benutten voor het goede doel.