2000ste ton Fries textiel ingezameld

Mijlpaal in samenwerking Leger des Heils ReShare en Omrin
Begin december is weer een mijlpaal behaald in de succesvolle textielinzamelingscampagne van Leger des Heils ReShare en Omrin; de 2000ste ton ingezameld textiel is een feit. Hiermee konden 265.000 mensen van nieuwe kleding worden voorzien. Van deze (textiel)opbrengst wordt via (de samenwerking met) de charitatieve instelling Leger des Heils ReShare drie keer een mooi bedrag gedoneerd aan diverse Friese goede doelen. De hoogte van deze bedragen wordt nog in overleg tussen ReShare en Omrin vastgesteld en gecommuniceerd. Het (Friese) publiek mag tot 15 januari 2016 stemmen op één van de drie goede doelen, waarvan zij vinden dat die het hoogste geldbedrag verdienen.

De genomineerde Friese goede doelen zijn: Resto VanHarte Leeuwarden, Stichting Present (voor vrijwilligers) en het Ronald McDonald Huis Friesland. De actie zal gepromoot worden via de social media kanalen (Facebook ,Twitter) van Omrin en de genominerde goede doelen.

Sinds maart 2014 zijn Friese gemeenten, Leger des Heils ReShare en Omrin begonnen met een gezamenlijke campagne om de aandacht voor het hergebruik van textiel te vergroten. En met succes, want deze campagne heeft geleid tot een toename van gemiddeld 30% van de hoeveelheid aangeboden textiel. In 2014 werd gemiddeld 3,45 kg per inwoner ingezameld, in 2015 was dit gemiddeld 4,5 kg per inwoner.

TV commercial

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

 

Zo’n 45000 manuren waren nodig om alle ingezamelde textiel het afgelopen jaar te sorteren. Dit gebeurt in de sorteercentra in Sneek en Leeuwarden, waar circa 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn. Dit is een unieke samenwerking tussen de Friese gemeenten, Caparis, Empatec, Leger des Heils ReShare, Omrin en Omrin Estafette. Het ingezamelde en gesorteerde textiel kan weer een tweede leven krijgen of wordt via vervezeling gebruikt voor de productie van nieuw textiel.

De verwachting is dat in 2015 uiteindelijk 2250 ton aan textiel wordt ingezameld. Voor 2016 is het gezamenlijk streven dat dit nog eens met 10% zal toenemen naar 2500 ton en zo nog meer textiel geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik. Het Friese textiel wordt via de diverse verzamelcontainers van Leger des Heils ReShare, via de kringloopwinkels van Omrin Estafette en in speciale zakken huis-aan-huis ingezameld.

Jaarlijks verdwijnt in Friesland nog zo’n 6 miljoen kilo textiel in de vuilnisbak en wordt verbrand. Hiervan is 65% nog herdraagbaar als kleding of herbruikbaar als grondstof voor nieuw textiel. Voor meer informatie over de textielcampagne kijkt u op: http://www.omrin.nl/textiel