16,4 kilo restafval per persoon per jaar

Deelnemers 100-100-100 Twente Milieu laten topresultaat zien

Op vrijdagavond 8 juli vond in Hengelo het eindfeest van het project 100-100-100 van Twente Milieu plaats. Samen met de deelnemende huishoudens keek Twente Milieu tijdens dit eindfeest terug op 100 dagen (rest)afvalvrij leven. De deelnemers hebben het uitzonderlijk goed gedaan. In de 100 dagen produceerden de deelnemende gezinnen omgerekend een gemiddelde van 16,4 kilo restafval per persoon per jaar. Op dit moment is het gemiddelde in Twente nog zo’n 200 kilo restafval per persoon per jaar.

Een groot aantal van de gezinnen die meededen aan 100-100-100 waren op vrijdagavond aanwezig in Hengelo. In de online afvalmeter konden zij in een grafiek al zien hoe zij het zelf deden, maar hoe de cijfers precies zouden uitvallen was nog een verrassing. Lisette Bosch, directeur van Twente Milieu, maakte bekend dat de deelnemers omgerekend op een gemiddelde van slechts 16,4 kilo restafval per persoon per jaar zaten. Bosch sprak vol lof over de resultaten van de deelnemers: “Wat deze gezinnen hebben laten zien is uitzonderlijk goed. We streven in Twente naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030. Deze gezinnen zitten daar dus ver onder en laten daarmee zien dat ons doel zeker haalbaar is.”

Tijdens het eindfeest werd ook uitgebreid gepraat over waarom 100% (rest)afval vrij nog niet mogelijk is. Veel genoemd werden het niet kunnen scheiden van bepaalde afvalproducten (bijvoorbeeld producten van samengestelde materialen) en het gebrek aan de juiste kennis. Samen met gemeenten en deelnemers werd vrijdagavond gezocht naar mogelijkheden die de resultaten kunnen bieden voor de regio: wat is er nodig om zulke goede resultaten in de hele regio te realiseren?

100-100-100 gaat door!

Het project 100-100-100 bij Twente Milieu is nu afgerond, maar er zijn nog stappen te zetten. Samen met gemeenten en de regio Twente wordt gekeken hoe we gerichte stappen kunnen zetten om de ambitie van een Afvalloos Twente in 2030 te behalen. Niet alleen in Twente maar ook in andere delen van Nederland starten projecten als 100-100-100 om de bewustwording van inwoners een impuls te geven. Tijdens het eindfeest in Hengelo gaf Lisette Bosch namens Twente Milieu het stokje door aan Daniël Walkot, interim directeur van GAD (Grondstoffen – en afvalstoffendienst van Gooi en Vechtstreek). GAD start in het najaar met een eigen editie van 100-100-100.

Tijdens de 100 dagen werden 244 huishoudens uitgedaagd om (rest)afvalvrij te leven. Twente Milieu onderteunde hen op een online platform met uitdagende weekopdrachten. Deelnemerskonden in de afvalmeter de hoeveelheid restafval bijhouden. Nieuwsgierig? Kijk op twentemilieu.100-100-100.nl voor een impressie van de gedeelde ervaringen in het project en voor een samenvatting van de resultaten.