124.000 nieuwe banen in de afvalbranche?

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 6.700.000.000 kg huishoudelijk afval verwerkt. Dit afval wordt grotendeels gescheiden aangeleverd en verwerkt (papier, glas, metaal enz.). In de loop der jaren zijn hiervoor diverse inzamel- en verwerkingsmethode ontwikkeld, die het werken met afval zo aangenaam mogelijk maken. Helaas wordt er nog niet altijd even goed gescheiden afval aangeboden, waardoor er diverse extra kosten moeten worden gemaakt om de afvalstromen alsnog te kunnen recyclen!

124.000 nieuwe banen
Is het niet een stuk eenvoudiger om in Nederland 6 grote vuilnisbelten te creëren, hier al het afval ongesorteerd te dumpen en het vervolgens handmatig te sorteren?  Hierdoor zouden 124.000 mensen een baan vinden in de afvalbranche, waarbij er per persoon 55.650 kg afval per jaar moet worden gesorteerd. Gezien het huidige tarief van afvalverwerking zouden deze mensen een salaris kunnen verdienen dat iets onder de huidige bijstandsnorm ligt?

Naar voorbeeld van Payatas
Aan de rand van Manila (Filippijnen) ligt de ruim 12 hectare grote Payatas vuilnisbelt. Per jaar wordt er 1.642.500.000 kg afval gestort. Dit afval is afkomstig van een groot deel van Manila. Meer dan 30.000 mensen leven van hetgeen de Payatas vuilnisbelt hen biedt, onder hen vele kinderen. Ze verdienen hun geld met het scheiden van het afval; de één het blik, de ander karton of plastic draagtassen. Wanneer ze de tas of bak die ze bij zich hebben vol hebben, verkopen ze de inhoud ervan. De opbrengst is op een slechte dag zo’n 50 pesos (ca. 80 eurocent), op een goed dag 200 pesos (iets meer dan 3 euro).

Omdat er voor de mensen van Payatas vrijwel geen uitzicht is op een ander of beter bestaan, zet Stichting Kalinga zich in voor deze mensen. Met een goede opleiding aan de Papaya school en daarna een beurs om ook verder te leren wordt de kinderen van Payatas een handvat geboden het leven op de vuilnisbelt achter zich te laten.

Afvalgids.nl steunt de Stichting Kalinga in haar activiteiten. Voor zowel Afvalgids.nl als voor de kinderen van Payatas, speelt hetgeen afval hen biedt een centrale rol. Deze duidelijke link en daarbij de structurele vorm van hulp die Kalinga de kinderen biedt heeft Afvalgids.nl hiertoe doen besluiten. U steunt deze kinderen toch ook?

Meer informatie over de stichting Kalinga treft u op www.kalinga.nl