1000ste schoolbezoek voor les over dode hoek

Leerlingen van basisschool 't Oegh in Munnekezijl krijgen de Veilig op Weg les van SUEZ onder toeziend oog van wethouder van de gemeente Kollumerland, de heer Boersma

SUEZ helpt leerlingen van basisschool ’t Oegh ‘Veilig op Weg’
Eén van de grootste afvalbedrijven van Nederland, SUEZ (voorheen SITA Nederland), bezocht vandaag basisschool ’t Oegh in Munnekezijl in het kader van de Veilig op Weg campagne. Met behulp van een speciale inzamelwagen kregen de leerlingen tekst en uitleg over de ‘dode hoek’ en hoe ze daarmee rekening kunnen houden in het verkeer. Dit was de duizendste keer dat de speciale inzamelwagen een basisschool bezocht. Hiermee willen SUEZ en partners Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland de verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen vergroten.

Leerlingen krijgen les over de dode hoek voor meer veiligheid in het verkeer
Leerlingen krijgen les over de dode hoek voor meer veiligheid in het verkeer

Als ambassadeur van Veilig op Weg bezoekt SUEZ jaarlijks zo’n 250 basisscholen in heel Nederland om kinderen attent te maken op gevaarlijke situaties in het verkeer. Vandaag was de duizendste basisschool aan de beurt. SUEZ heeft voor deze ‘dode hoek’ lessen een speciale inzamelwagen met instructeur ter beschikking gesteld. Naast een uitleg in de klas krijgen de leerlingen ook les in de praktijk. Hierbij mogen zij zelf plaatsnemen in de bestuurderscabine en ervaren wat een chauffeur wel en niet kan zien van achter het stuur. Door de open zijkanten van de inzamelwagen kunnen de kinderen ook goed zien wat binnen in de inzamelwagen gebeurt.

Bewustzijn vergroten
“Met dagelijks ruim 1.000 voertuigen op de weg is SUEZ een belangrijke verkeersdeelnemer in Nederland. SUEZ ziet het dan ook als haar maatschappelijke taak om op een actieve manier bij te dragen aan verkeersveiligheid. Dit is een belangrijk thema waarmee je niet vroeg genoeg kunt beginnen. Door deze schoolbezoeken leren we kinderen omgaan met gevaarlijke situaties in het verkeer. Zo kunnen we het bewustzijn bij deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers vergroten”, aldus Wieger Droogh van SUEZ.

Investeren in verkeersveiligheid
Voor SUEZ staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Daarom organiseerde het afvalbedrijf – in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland – veiligheidssessies voor 1.200 chauffeurs en honderden andere medewerkers. Ook krijgen alle chauffeurs en vaste beladers een aanvullende training in een trucksimulator om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. “Deze activiteiten hebben niet alleen tot doel verkeersveiligheid nóg dieper in onze bedrijfscultuur te verankeren. We doen er alles aan om ongevallen en letsel te voorkomen”, vertelt Droogh. “We maken onze voertuigen zo veilig mogelijk en investeren in training en voorlichting van medewerkers waardoor zij nóg veiliger gaan rijden. Tegelijkertijd willen we aan de buitenwereld een duidelijk signaal afgeven dat we concreet invulling geven aan onze maatschappelijke taak door onze kernactiviteiten en verkeersveiligheid op een positieve manier aan elkaar te verbinden.”

 

[vc_button title=”Meer over SUEZ” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]