Europese Unie heeft raamwerk om klimaatsdoelstelling van 2030 te halen klaar

Op 21 december hebben het Europees Parlement en de Europese Raad van milieuministers overeenstemming bereikt over de manier waarop via regelgeving kan worden gezorgd dat de Europese Unie de klimaatdoelen die tot aan 2030 zijn gesteld ook weet te behalen. Het gaat om reductie van de emissie van broeikasgassen in transport, de bouw, afvalverwerking en de landbouw….lees verder

Bron: Groene Ruimte 29-12-2017

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.