L'ortye Transport en Milieu

lortye-afvalgidsL’Ortye Transport en Milieu tracht met haar milieudiensten een wezenlijke bijdrage te leveren aan een schoon milieu in onze regio. Vandaar dat de kikker die alleen voorkomt in een schoon leefmilieu, het logo is voor onze milieuactiviteiten. L’Ortye Transport en Milieu beschikt over een zeer uitgebreid assortiment containers, die snel te leveren zijn vanuit de bestaande voorraad. Grofweg kunnen deze type containers worden ingedeeld in drie hoofdgroepen, namelijk rolcontainers, afzetcontainers en speciale containers.

Transport, inzameling en verwerking van bedrijfsafval, bouw en sloopafval, hout, glas, groenafval, kca, puin, ijzer en papier.

Contact

L’Ortye Transport en Milieu
Adres: Postbus 94, 6430 AB HOENSBROEK
Tel : 045 – 521 23 58
Fax: 045 – 522 55 56
Certificering: ISO 9001 / ISO 14001 / VCA**
E-mailadres:  sales@lortye-hoensbroek.nl
URL:  www.lortye.info

Offerte / vragen aan L'Ortye Transport en Milie